Fall Foliage

Úrræði

Hvert er hægt að leita þegar tekist er á við andlegar áskoranir?

HSN Akureyri

The hospital has a mental health ward which services the north and east of Iceland. You can go to the ER in emergencies to talk to the on call doctor. 

Phone: 463-0100

Web: www.sak.is

Sjúkrahúsið á Akureyri - SAK

Geðdeild veitir almenna og sérhæfða þjónustu fyrir íbúa 18 ára og eldri á Norður - og Austurlandi. Geðdeild skiptist í bráðalegudeild, dagdeild og göngudeild. Hægt er að leita til vakthafandi læknis á heilsugæslu en ef bráðaþjónustu er þörf skal leita á slysadeild/bráðamóttöku. 

Sími: 463-0100

Vef: www.sak.is

Félagsþjónustan Akureyri

Fjölskyldusvið veitir alla almenna félagsþjónustu, auk sérhæfðrar þjónustu fyrir einstaklinga og börn með fötlun og fjölskyldur þeirra. Á fjölskyldusviði er tekið á móti umsóknum um félagslegt leiguhúsnæði. Einnig er hægt að sækja um íbúðir í eigu Brynju hússjóðs Öryrkjabandalagsins. 

S: 460-1430

netfang: fjolskyldusvid@akureyri.is

Flest bæjarfélög hafa félagsþjónustur á sínum snærum. 

Vinnumálastofnun

Vinnumálastofnun sinnir ýmsu tengt vinnumarkaði. Á þjónustuskrifstofu Vinnumálastofnunnar á Akureyri sinna tveir starfsmenn aðstoð við einstaklinga á Norðurlandi eystra með skerta starfsgetu. Það er einn starfsmaður í því starfi á Skaga-strönd. 

S: 515-4800

Veffang: vinnumalastofnun.is

Netfang: postur@vmst.is

Laut

Laut er athvarf fyrir fólk með geðraskanir. Marmið starfseminnar er að draga úr félagslegri einangrun, skapa aðstæður sem byggja á gagnkvæmri virðingu og trausti. Starfsemi Lautarinnar miðast að því að auka sjálfstæði og auka samfélagsþáttöku fólks með geðraskanir. 

S: 462-6632

Netfang: laut@internet.is

Heimsóknarvinir r.k.í

Heimsóknarvinir eru sjálfboðaliðar sem heimsækja fólk á heimili þess, á stofnanir, sambýli og dvalar- eða hjúkrunarheimili. Viðmið er að heimsóknartími sé um klukkutími einu sinni í viku. 

S: 461-2374

Netfang: ingibjorgh@redcross.is

Rauði krossinn 1717

1717 er gjaldfrjálst símanúmer fyrir fólk á öllum aldri sem þarf á stuðningi að halda. Boðið er upp á þjónustu við þá sem eiga við andlega örðugleika að stríða eða eru í sjálfsvígs hugleiðingum. Einnig er hægt að fá þjónustu á vefsíðunni www.1717.is

Svæðisskrifstofa Norðurlands

Viðjulundi 2. 600 Akureyri

S: 461-2374

Netfang: ingibjorgh@redcross.is

Veffang: www.redcross.is

Plastiðjan Bjarg - iðjulundur

Á PBI fer fram starfsþjálfun og vernduð vinna fyrir fatlaða. Starfsþjálfun er ætluð til að þjálfa fatlaða og langtíma atvinnulausa til starfa á almennum vinnumarkaði. PBI vinnur í nánu sambandi við Atvinnu með stuðningi eða AMS.

S: 461-4606

Netfang: pbi@akureyri.is

Fjölmennt á Akureyri

Fjölmennt er fullorðinsfræðsla fatlaðra. Fjölmennt á Akureyri starfar undir hatti símennt-unnarsmiðstöð Eyjafjarðar og býður upp á fjölbreytt námskeið fyrir fatlaða og þar á meðal geðfatlaða. 

S: 460-5720

Netfang: simey@simey.is

Starfsendurhæfing Norðurlands

Hlutverk starfsendurhæfingar Norðurlands er að veita einstaklingum starfsendurhæfingu sem hafa verið utan vinnumarkaðarins i einhvern tíma. Starfssvæði SN er allt norðurland. 

S: 420-1020

netfang: stn@stn.is

Virk starfsendurhæfingarsjóður

Hlutverk VIRK er að efla starfgetu einstaklinga í kjölfar veikinda eða slysa með árangursríkri starfsendurhæfingarþjónustu. Til að sækja þjónustu hjá VIRK þarf tilvísun frá lækni. 

S: 535-5700

netfang: virk@virk.is

Veffang: www.virk.is

Fjölsmiðjan á Akureyri

Fjölsmiðjan er vinnuúrræði fyrir ungt fólk á aldrinum 16-24 ára sem er á krossgötum í lífinu. Í Fjölsmiðjunni er boðið upp á vinnu á nokkrum verkstæðum þangað til ungmennin fara aftur í vinnu eða skóla. 

S: 414-9380

netfang: erlingur@fjolsmidjan.is

veffang: fjolsmidjan.com

Þjóðkirkjan

Prestar geta veitt ýmsa aðstoð og sáluhjálp. Hver á sínu svæði. 

Miðjan - húsavík

Miðjan er hæfing, dagþjónusta og geðræktarmiðstöð sem hefur það að markmiði að efla þroska og sjálfstæði einstaklings og viðhalda og auka þá færni sem einstaklingurinn hefur náð. 

S: 464-1201

netfang: siggahauks@nordurthing.is

Þekkingarnet þingeyinga

Hlutverk Þekkingarnetsins er að efla menntunarmöguleika í þingeyjasýslum, ekki síst fyrir fatlaða og geðfatlaða. Þetta er gert með því að bjóða upp á námskeið tengd áhugasviðum og tómstundum auk þess að hafa milligöngu um fjarnámsframboð í héraðinu. 

S: 464-5100

Fararskólinn - Skagafjörður

Fararskólinn starfar í Skagafjarðar- og Húnavatnssýslum. Í farskólanum er hægt að sækja ýmiskonar námskeið bæði starfstengd og til að auðga tómstundirnar. Farskólinn er með samning við Fjölmennt, fullorðinfræðslu fatlaðra um að bjóða upp á námskeið fyrir fólk með ýmisskonar fötlun.