top of page
Sunset
Úrræði

Hvert get ég leitað?

1717

1717 er gjaldfrjálst símanúmer Rauða krossins fyrir fólk á öllum aldri sem þarf á stuðningi að halda. Boðið er upp á þjónustu við þá sem eiga við andlega örðugleika að stríða eða eru í sjálfsvígshugleiðingum.

1717

1717
aa.jpg

AA-samtökin

Samtökin veita hjálp við áfengis- og vímuefnafíkn og bjóða upp á fundi um allt land.
Neyðarsími AA samtakana á Akureyri: 849-4012

 

551-2010

Aflið

Aflið býður upp á einstaklingsviðtöl fyrir þolendur kynferðisofbeldi og/eða heimilisofbeldi og aðstandendur þeirra sem óska eftir ráðgjöf. Vinnan hjá Aflinu felst í því að gera einstaklinga meðvitaða um eigin styrk og aðstoða þá við að nota hann til að breyta eigin lífi.

561-5959

aflid.png
áttavitinn.png

Áttavitinn

Áttavitinn er upplýsingagátt miðuð að ungu fólki á aldrinum 16-25 ára. Á síðunni má finna hagnýtan fróðleik sem viðkemur hinum ýmsu sviðum lífsins. Öflugt ráðgjafarteymi sérfræðinga svarar spurningum um það sem þér liggur á hjarta. Full nafnleynd og 100% trúnaður.

Bjarmahlíð

Bjarmahlíð er miðstöð fyrir þolendur ofbeldis og býður upp á ráðgjöf og upplýsingar fyrir fólk sem hefur verið beitt ofbeldi. Hjá Bjarmahlíð er unnið með þolendum ofbeldis á þeirra forsendum. Öll þjónusta og ráðgjöf er undir sama þaki með það að markmiði að auðvelda þolendum að leita sér aðstoðar.

551-2520

Bjarmahlíð.png
farskolinn.png

Farskólinn 
Skagafjörður

Farskólinn starfar í Skagafjarðar- og Húnavatnssýslum. Í farskólanum er hægt að sækja ýmis konar námskeið bæði starfstengd og til að auðga tómstundirnar. Farskólinn er með samning við Fjölmennt, fullorðinfræðslu fatlaðra, um að bjóða upp á námskeið fyrir fólk með ýmis konar fötlun. 

455-6010

Félagsþjónustan Akureyri

Velferðarsvið veitir alla almenna félagsþjónustu auk sérhæfðrar þjónustu fyrir einstaklinga og börn með fötlun og fjölskyldur þeirra. Á velferðarsviði er tekið á móti umsóknum um félagslegt leiguhúsnæði.

460-1400

félagsþjónustan

Fjölmennt á Akureyri

Fjölmennt er fullorðinsfræðsla fatlaðra. Fjölmennt á Akureyri starfar undir hatti símennt-unnarsmiðstöð Eyjafjarðar og býður upp á fjölbreytt námskeið fyrir fatlaða og þar á meðal geðfatlaða. 

460-5720

Fjölmennt.png
Fjölsmiðjan

Fjölsmiðjan á Akureyri

Fjölsmiðjan er vinnusetur fyrir ungt fólk á aldrinum 16-24 ára sem er á krossgötum í lífinu. Í Fjölsmiðjunni er boðið upp á vinnu á nokkrum verkstæðum þangað til ungmennin fara aftur í vinnu eða skóla. 

414-9380

Göngudeild SÁÁ

Göngudeild SÁÁ á Akureyri sinnir ráðgjöf og greiningu fyrir áfengis- og vímuefnasjúka á öllu Norðurlandi. Aðstandendur og fjölskyldur fólks með fíknivanda geta einnig sótt margvíslega aðstoð og þjónustu á göngudeildina, sem og fólk með spilavanda.

462-7611/824-7609

Heilbrigðisstofnun
Norðurlands

HSN býður upp á sálfélagslega þjónustu sem hægt er að óska eftir við heimilislækni. Heilsugæslan á Akureyri sinnir vaktþjónustu frá 14:00-18:00 alla virka daga og frá 10:00-14:00 um helgar.  Hægt er að sjá opnunartíma og vaktþjónustu hjá öllum heilsugæslum HSN á vefsíðu þeirra.

432-4600

Vaktnr.: 1700

HSN
Kvennaathvarf.png

Kvennaathvarf
Akureyri

Konur sem búa við ofbeldi eða hafa búið við ofbeldi geta komið og fengið ráðgjöf, stuðning og upplýsingar, eða fengið dvalarstað ásamt börnum sínum þegar dvöl í heimahúsum er þeim óbærileg vegna ofbeldis.

Laut

Laut er athvarf fyrir fólk með geðraskanir sem rekið er af Akureyrarbæ. Markmið starfseminnar er að draga úr félagslegri einangrun, skapa aðstæður sem byggja á gagnkvæmri virðingu og trausti. Starfsemi Lautarinnar miðast að því að auka sjálfstæði og auka samfélagsþátttöku fólks með geðraskanir. 

Laut
SAL

Leitarvél
Sálfræðingafélags Íslands

Vefsíða þar sem hægt er að leita að sálfræðingum. Leitarvél sálfræðingafélagsins sýnir einnig upplýsingar um þjónustu sálfræðinga

Miðjan
Húsavík

Miðjan er hæfing, dagþjónusta og geðræktarmiðstöð sem hefur það að markmiði að efla þroska og sjálfstæði einstaklings og viðhalda og auka þá færni sem einstaklingurinn hefur náð.

miðjan norðurþing.png
pbi.png

Plastiðjan Bjarg
iðjulundur

Á PBI fer fram starfsþjálfun og vernduð vinna fyrir fatlaða. Helstu verkefni vinnustaðarins er starfsendurhæfing, starfsþjálfun og að skapa vinnutækifæri fyrir þá sem eru með skerta starfsgetu af ýmsum ástæðum. PBI vinnur í nánu sambandi við Atvinnu með stuðningi eða AMS.

Píeta

Píeta veitir fyrstu hjálp, aðgengilega þjónustu, stuðning og meðferð fyrir þá sem eru í sjálfsvígshættu og brú í úrræði fyrir aðra. Þjónustan er gjaldfrjáls og stendur til boða öllum þeim sem hafa náð átján ára aldri. Píeta er einnig með fundi fyrir aðstendendur og hefur nú opnað Píetahús á Akureyri. Píetasíminn hér að neðan er opinn allan sólarhringinn.

réttinda.png

Réttindagæslumenn
fatlaðs fólks

Fatlað fólk getur leitað til réttindagæslumanns með allt sem varðar réttindi, fjármuni og persónuleg mál. Réttindagæslumaðurinn veitir fólki stuðning og aðstoð. Réttindagæslumaður fatlaðra á Akureyri er Guðrún Pálmadóttir.

Sjúkrahúsið á
Akureyri (SAk)

Geðdeild veitir almenna og sérhæfða þjónustu fyrir íbúa 18 ára og eldri á Norður- og Austurlandi. Geðdeild skiptist í bráðalegudeild, dagdeild og göngudeild. Hægt er að leita til vakthafandi læknis á heilsugæslu en ef á bráðaþjónustu er þörf skal leita á slysadeild/bráðamóttöku.
 

sak.jfif
STN.png

Starfsendurhæfing
Norðurlands

Hlutverk starfsendurhæfingar Norðurlands er að veita einstaklingum starfsendurhæfingu sem hafa verið utan vinnumarkaðarins í einhvern tíma. Starfssvæði SN er allt norðurland. 

VIRK
Starfsendurhæfing

Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga með heilsubrest sem stefna að aukinni þátttöku á vinnumarkaði. VIRK veitir makvissa þjónustu á sviði starfsendurhæfingar í samfstarfi við stéttarfélög, fagaðila, fyrirtæki og stofnanir um allt land.

 

Virk

Vinaverkefni
Rauða krossins

Vinir eru sjálfboðaliðar sem heimsækja fólk á heimili þess, á stofnanir, sambýli og dvalar- eða hjúkrunarheimili. Hægt er að óska eftir heimsóknarvin, þar sem viðmiðið er að heimsóknartími sé klukkutími í senn, einu sinni í viku, símavin eða gönguvin.

Vinnumálastofnun

Vinnumálastofnun sinnir ýmsu tengt vinnumarkaði. Á þjónustuskrifstofu Vinnumálastofnunnar á Akureyri sinna tveir starfsmenn aðstoð við einstaklinga á Norðurlandi eystra með skerta starfsgetu. Það er einn starfsmaður í því starfi á Skagaströnd. 
 

vinnumálastofnun.png
þekkingarnet.png

Þekkingarnet
Þingeyinga

Hlutverk Þekkingarnetsins er að efla menntunarmöguleika í Þingeyjasýslum, ekki síst fyrir fatlaða og geðfatlaða. Þetta er gert með því að bjóða upp á námskeið tengd áhugasviðum og tómstundum auk þess að hafa milligöngu um fjarnámsframboð í héraðinu. 

Þjóðkirkjan

Þjóðkirkjan er opin öllum, allir eiga aðgang að þjónustu hennar og eru ekki krafðir um trúarafstöðu. Prestar geta veitt ýmsa aðstoð og sáluhjálp, hver á sínu svæði. 

laga myndir (4).png
þúskiptirmáli.png

Þú skiptir máli

Þú skiptir máli er upplýsinga-, forvarna- og fræðsusíða með viðamikið efni um málefni á borð við einelti, fíkn, sjálfsvígsforvarnir, skaðsemi og bataleiðir. „Það er til lausn.“

bottom of page