top of page
Úrræði
745b59ac71399215c229f4a2c7554ef04f60ee20.png

1717

1717 er gjaldfrjálst símanúmer Rauða krossins fyrir fólk á öllum aldri sem þarf á stuðningi að halda. Boðið er upp á þjónustu við þá sem eiga við andlega örðugleika að stríða eða eru í sjálfsvígshugleiðingum. Einnig er boðið upp á netspjall.

phoneicon.png

1717

1717.is

aa.jpg

AA-samtökin

Samtökin veita hjálp við áfengis- og vímuefnafíkn og bjóða upp á fundi um allt land.

Neyðarsími AA-samtakanna á Akureyri: 849-4012

phoneicon.png

551-2010

aa.is

aflid.png

Aflið

Aflið býður upp á einstaklingsviðtöl fyrir þolendur kynferðisofbeldis og/eða heimilisofbeldis og aðstandendur þeirra sem óska eftir ráðgjöf. Vinnan hjá Aflinu felst í því að gera einstaklinga meðvitaða um eigin styrk og aðstoða þá við að nota hann til að breyta eigin lífi.

phoneicon.png

561-5959

aflidak.is

áttavitinn.png

Áttavitinn

Áttavitinn er upplýsingagátt miðuð að ungu fólki á aldrinum 16-25 ára. Á síðunni má finna hagnýtan fróðleik sem viðkemur hinum ýmsu sviðum lífsins. Öflugt ráðgjafateymi sérfræðinga svarar spurningum um það sem þér liggur á hjarta. Full nafnleynd og 100% trúnaður.

attavitinn.is

Bjarmahlíð.png

Bjarmahlíð

Bjarmahlíð er miðstöð fyrir þolendur ofbeldis og býður upp á ráðgjöf og upplýsingar fyrir fólk sem hefur verið beitt ofbeldi. Hjá Bjarmahlíð er unnið með þolendum ofbeldis á þeirra forsendum. Öll þjónusta og ráðgjöf er undir sama þaki með það markmið að auðvelda þolendum að leita sér aðstoðar. 

phoneicon.png

551-2520

bjarmahlid.is

Bergið Headspace

bergið.png

Bergið er stuðnings- og ráðgjafasetur fyrir ungt fólk upp að 25 ára aldri. Markmið Bergsins er að bjóða upp á lágþröskuldaþjónustu með áherslu á stuðning, fræðslu og ráðgjöf. Í Berginu er lagt upp með að skapa notalegt og öruggt umhverfi fyrir ungt fólk sem vill fá aðstoð fagfólks og notenda með fjölbreytta reynslu.

phoneicon.png

571-5580

bergid.is

farskolinn.png

Farskólinn - Skagafjörður

Farskólinn starfar í Skagafjarðar- og Húnavatnssýslum. Í farskólanum er hægt að sækja ýmis konar námskeið bæði starfstengd og til að auðga tómstundirnar. Farskólinn er með samning við Fjölmennt, fullorðinsfræðslu fatlaðra, um að bjóða upp á námskeið með ýmis konar fötlun.

phoneicon.png

455-6010

farskolinn.is

félagsþjónustan

Félagsþjónustan - Akureyri

Velferðarsvið veitir alla almenna félagsþjónustu auk sérhæfðrar þjónustu fyrir einstaklinga og börn með fötlun og fjölskyldur þeirra. Á velferðarsviði er tekið á móti umsóknum um félagslegt leiguhúsnæði.

phoneicon.png

460-1400

akureyri.is

Fjölsmiðjan

Fjölsmiðjan á Akureyri

Fjölsmiðjan er vinnusetur fyrir ungt fólk á aldrinum 16-24 ára sem er á krossgötum í lífinu. Í Fjölsmiðjunni er boðið upp á vinnu á nokkrum verkstæðum þangað til ungmennin fara aftur í vinnu eða skóla

phoneicon.png

414-9380

erlingur@fjölsmidjan.is

fjolsmidjan.com

Fjölmennt.png

Fjölmennt á Akureyri

Fjölmennt er fullorðinsfræðsla fatlaðra. Fjölmennt á Akureyri starfar undir hatti símenntunarmiðstöðvar Eyjafjarðar og býður upp á fjölbreytt námskeið fyrir fatlaða og þar á meðal geðfatlaða.

phoneicon.png

460-5720

simey.is

Frú Ragnheiður - Akureyri

2023-06-22 11_21_02-(3) Facebook.png

Frú Ragnheiður er skaðaminnkandi verkefni á vegum Rauða krossins, sem starfrækt er á Akureyri. Tilgangur verkefnisins er að ná til jaðarsettra einstaklinga sem nota vímuefni í æð og bjóða þeim nálaskiptaþjónustu, grunn heilbrigðisþjónustu, fræðslu á jafningjagrundvelli, fatnað, næringu og sálrænan stuðning.

phoneicon.png

800-1150

SÁÁ

Göngudeild SÁÁ

Göngudeild SÁÁ á Akureyri sinnir ráðgjöf og greiningu fyrir áfengis- og vímuefnasjúka á öllu Norðurlandi. Aðstandendur og fjölskyldur fólks með fíknivanda geta einnig sótt margvíslega aðstoð og þjónustu á göngudeildina, sem og fólk með spilavanda.

phoneicon.png

462-7611/824-7609

saa.is

HSN

Heilbrigðisstofnun Norðurlands

HSN býður upp á sálfélagslega þjónustu sem hægt er að óska eftir við heimilislækni. Heilsugæslan á Akureyri sinnir vaktþjónustu frá 14:00-18:00 alla virka daga og frá 10:00-14:00 um helgar.  Hægt er að sjá opnunartíma og vaktþjónustu hjá öllum heilsugæslum HSN á vefsíðu þeirra.

phoneicon.png

432-4600

Vakt: 1700

hsn.is

Kvennaathvarf.png

Kvennaathvarf - Akureyri

Konur sem búa við ofbeldi eða hafa búið við ofbeldi geta komið og fengið ráðgjöf, stuðning og upplýsingar, eða fengið dvalarstað ásamt börnum sínum þegar dvöl í heimahúsum er þeim óbærileg vegna ofbeldis.

phoneicon.png

561-1206

kvennaathvarf.is

Laut

Laut

Laut er athvarf fyrir fólk með geðraskanir sem rekið er af Akureyrarbæ. Markmið starfseminnar er að draga úr félagslegri einangrun og skapa aðstæður sem byggja á gagnkvæmri virðingu og trausti. Starfsemi Lautarinnar miðast að því að auka sjálfstæði og auka samfélagsþátttöku fólks með geðraskanir. 

phoneicon.png

462-6632

akureyri.is

SAL

Leitarvél Sálfræðingafélags Íslands

Vefsíða þar sem hægt er að leita að sálfræðingum eftir þörfum. Leitarvél sálfræðingafélagsins sýnir einnig upplýsingar um þjónustu sálfræðinga.

sal.is

miðjan norðurþing.png

Miðjan - Húsavík

Miðjan er hæfing, dagþjónusta og geðræktarmiðstöð sem hefur það að markmiði að efla þroska og sjálfstæði einstaklinga og viðhalda og auka þá færni sem einstaklingurinn hefur náð.

phoneicon.png

464-1664

nordurthing.is

Okkar-heimur-breitt.png

Okkar Heimur

Okkar heimur er stuðningsúrræði fyrir börn sem eiga foreldra með geðrænan vanda og var sett á laggirnar vegna skorts á stuðningi og fræðslu fyrir börn í þessari stöðu hér á landi. Markmið Okkar Heims er meðal annars að stuðla að fræðslu, stuðning og vitundavakningu.

phoneicon.png

556-6900

okkarheimur.is

Píeta

Píeta samtökin

Píeta veitir fyrstu hjálp, aðgengilega þjónustu, stuðning og meðferð fyrir þau sem eru í sjálfsvígshættu og brú í úrræði fyrir aðra. Þjónustan er með öllu gjaldfrjáls og stendur til boða öllum þeim sem hafa náð átján ára aldri. Píeta er einnig með fundi fyrir aðstandendur. Píeta hefu nú opnað Píetahús á Akureyri og Húsavík.

phoneicon.png

552-2218

pbi.png

Plastiðjan Bjarg - iðjulundur

Á PBI fer fram starfsþjálfun og vernduð vinna fyrir fatlaða. Helstu verkefni vinnustaðarins er starfsendurhæfing, starfsþjálfun, og að skapa vinnutækifæri fyrir þau sem eru með skerta starfsgetu af ýmsum ástæðum. PBI vinnur í nánu sambandi við Atvinnu með stuðningi eða AMS.

phoneicon.png

414-3780

réttinda.png

Réttindagæslumenn fatlaðra

Fatlað fólk getur leitað til réttindagæslumanns með allt sem varðar réttindi, fjármuni og persónuleg mál. Réttindagæslumaðurinn veitir fólki stuðning og aðstoð. Réttindagæslumaður fatlaðra á norðurlandi er Guðrún Pálmadóttir.

phoneicon.png

8581959

sak.jfif

Sjúkrahúsið á Akureyri

Geðdeild veitir almenna og sérhæfða þjónustu fyrir íbúa 18 ára og eldri á Norður- og Austurlandi. Geðdeild skiptist í bráðalegudeild, dagdeild og göngudeild. Hægt er að leita til vakthafandi læknis á heilsugæslu en ef á bráðaþjónustu er þörf skal leita á slysadeild/bráðamóttöku.

phoneicon.png

463-0100

STN.png

Starfsendurhæfing Norðurlands

Hlutverk starfsendurhæfingar Norðurlands er að veita einstaklingum starfsendurhæfingu sem hafa verið utan vinnumarkaðarins í einhvern tíma. Starfssvæði SN er allt Norðurland.

phoneicon.png

420-1020

rauði krossinn.png

Vinaverkefni Rauða Krossins

Heimsóknarvinir eru sjálfboðaliðar sem heimsækja fólk á heimili þess, stofnanir, sambýli og dvalar- eða hjúkrunarheimili. Hægt er að óska eftir heimsóknarvin, þar sem viðmiðið er að heimsóknartími sé klukkutími í senn, einu sinni í viku, símavin, eða gönguvin.

phoneicon.png

792-6869

vinnumálastofnun.png

Vinnumálastofnun

Vinnumálastofnun sinnir ýmsu tengt vinnumarkaði. Á þjónustuskrifstofu Vinnumálastofnunnar á Akureyri sinna tveir starfsmenn aðstoð við einstaklinga á Norðurlandi eystra með skerta starfsgetu. Það er einn starfsmaður í því starfi á Skagaströnd.

phoneicon.png

515-4800

Virk

VIRK starfsendurhæfing

Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga með heilsubrest sem stefna að aukinni þátttöku á vinnumarkaði. VIRK veitir markvissa þjónustu á sviði starfsendurhæfingar í samstarfi við stéttarfélög, fagaðila, fyrirtæki og stofnanir um allt land.

phoneicon.png

535-5700

gs-3631_black_landscape_alpha_1.png

Virkið - Ungmennahús

phoneicon.png

460-1244

Starfsemi Virkisins miðar að því að aðstoða ungmenni á aldrinum16-30 ára sem þurfa á samfelldri þjónustu að halda vegna atvinnuleitar, skólagöngu, endurhæfingar eða annarrar meðferðar. Virkið býður upp á einstaklingsmiðaða ráðgjöf með það að markmiði að bæta líðan og efla virkni ungmenna í samfélaginu.

þekkingarnet.png

Þekkingarnet Þingeyinga

Hutverk þekkingarnetsins er að efla menntunarmöguleika í Þingeyjasýslum, ekki síst fyrir fatlaða og geðfatlaða. Þetta er gert með því að bjóða upp á námskeið tengd áhugasviðum og tómstundum auk þess að hafa milligöngu um fjarnámsframboð í héraðinu.

phoneicon.png

464-5100

laga myndir (4).png

Þjóðkirkjan

Þjóðkirkjan er opin öllum, allir eiga aðgang að þjónustu hennar og eru ekki krafðir um trúarafstöðu. Prestar geta veit ýmsa aðstoð og sáluhjálp, hver á sínu svæði.

phoneicon.png

582-4000

þúskiptirmáli.png

Þú skiptir máli

Þú skiptir máli er upplýsinga-, forvarna- og fræðslusíða með viðamikið efni um málefni á borð við einelti, fíkn, sjálfsvígsforvarnir, skaðsemi og bataleiðir. 

bottom of page