Samþykktir Grófarinnar

Samþykktir

1.gr.

Félagið heitir Grófin geðverndarmiðstöð

2. gr.

Heimili félagsins og varnarþing er að Hafnarstræti 95, 600 Akureyri

3. gr.

Tilgangur félagsins er að vinna að bættri geðheilsu félagsmanna og aðstandenda þeirra. Enn fremur að stuðla að bættri geðheilsu í samfélaginu sem heild.  Til grundvallar skal leggja hugmyndafræði valdeflingar og batamódelið.

4. gr.

Tilgangi sínum hyggst félagið ná með rekstri Grófarinnar geðverndarmiðstöðvar, sem vettvangs fyrir fræðslu og hópastarf  fyrir notendur, aðstandendur, fagfólk og ághugafólk um bætta geðheilsu. Starfsemi Grófarinnar miðar einnig að því vinna að forvörnum og minnka fordóma.  Enn fremur að skapa vettvang fyrir alla þá sem vilja vinna að geðverndarmálum á jafningjagrunni, hvort sem þeir kallast notendur geðheilbrigðisþjónustunnar, fagfólk, aðstandendur eða áhugafólk.

5. gr.

Félagsaðild.  Allir sem vilja vinna að markmiðum félagsins geta gengið í það.

 

6. gr.

Starfstímabil félagsins er almanaksárið.  Á aðalfundi skal stjórn gera upp árangur liðins árs.  Á aðalfundi hafa þeir félagsmenn atkvæðisrétt sem gengið hafa í félagið fyrir lok síðasta almanaksárs.

 

7. gr.

Aðalfund skal halda eigi síðar en í mars ár hvert og skal boða til hans með að minnst tveggja vikna fyrirvara með sannanlegum hætti.  Aðalfundur er löglegur, sé rétt til hans boðað. Einfaldur meirihluti mættra félagsmanna ræður úrslitum mála.  Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:

 1. Kosning fundarstjóra og fundarritara

 2. Skýrsla stjórnar lögð fram

 3. Reikningar lagðir fram til samþykktar

 4. Lagabreytingar

 5. Ákvörðun félagsgjalds

 6. Kosning stjórnar og tveggja skoðunarmanna reikninga.

 7. Önnur mál

 

 

8.gr.

Stjórn félagsins skal skipuð 5 aðalmönnum og 4  varamönnum sem allir eru skipaðir eða kosnir til eins árs í senn.  Skal einn aðalmanna skipaður af stjórn Geðverndarfélags Akureyrar og annar af stjórn Unghuga Grófarinnar en hinir þrír aðalmenn ásamt varastjórn skulu kosnir á aðalfundi.  Stjórnin skiptir með sér verkum.  Stjórn félagsins fer með málefni félagsins milli aðalfunda.  Formaður boðar til funda.  Undirritun þriggja stjórnarmanna skuldbindur félagið.

 

9.gr.

Félagið skal fjármagna sig með fjárframlögum og styrkjum sem sótt eru til opinberra aðila, fyrirtækja, frjálsra félagasamtaka og einstaklinga í nafni Grófarinnar geðverndarmiðstöðvar.

 

10. gr.

Rekstrarafgangi af starfsemi félagsins skal varið til að efla starfsemi Grófarinnar geðverndarmiðstöðvar og til hagsbóta fyrir notendur.

11. gr.

Ákvörðun um slit félagsins skal taka á aðalfundi með auknum meirihluta (2/3) atkvæða og renna eignir þess til Geðverndarfélags Akureyrar.

 

Lög þessi voru samþykkt á stofnfundi.

 

Dagsetning: 21. janúar 2016

 

Hér koma undirritanir stofnenda / stjórnarmanna, nöfn og kennitölur

 1. Brynjólfur Ingvarsson                                     271041-3069

 2. Jón Þór Aðalsteinsson                                    020267-3999

 3. Hjördís Frímann                                              130854-2654

 4. Kristján Helgason                                           151263-3569

 5. Soffía Tryggvadóttir                                        090548-3529

 6. Magnús Gíslason                                            191146-2399

 7. Eymundur Eymundsson                                060867-3809

 8. Viktor Stefán Björnsson                                 040893-4169

 9. Hrafn Gunnar Hreiðarsson                            180688-3159

 10. Trausti Traustason                                         130357-2889

 11. Gréta Baldvinsdóttir                                       200888-3599

 12. Pétur Heiðar Snæbjörnsson                          041084-2949

 13. Laufey Björg Gísladóttir                                 081157-6939

 14. Valdís Eyja Pálsdóttir                                     251068-5269

 15. Friðrik Einarsson                                           190765-3859

Grófin Geðrækt 

Hafnarstræti 95, 4 hæð
600, Akureyri 

Sími: 462-3400

Email: grofin@outlook.com

© 2020 Grófin, unnið með Wix vefsíðugerð